Domluvit schůzku | +420 541 235 500 dk@danovakancelar.cz

Kdo má nárok
Na oštřovné?

Ošetřovné je bezpochyby nedílnou součástí života každého rodiče malého dítěte. Tato dávka se však zdaleka netýká jenom péče o děti. Ač se tomu snažíme ze všech sil předejít, občas se každý z nás ocitne v situaci, kdy není zbytí a musí se postarat o malého či velkého člena rodiny, kterého postihla nemoc. V následujícím článku vám představíme pojem krátkodobé ošetřovné a jaké jsou podmínky čerpání této nemocenské dávky při ošetřování člena rodiny.

Kdo je oprávněný pobírat ošetřovné?

Ošetřovné je určeno pro osoby, které jsou nuceny přerušit svou zaměstnaneckou činnost z důvodu péče o nemocného člena rodiny. Typicky se jedná o péči o dítě, manžela/manželku, nebo jiného blízkého člena rodiny, který není schopen se postarat sám o sebe kvůli nemoci nebo úrazu. Nárok na ošetřovné vzniká zaměstnanci, který je účastník nemocenského pojištění a nemůže pracovat z důvodu nutnosti ošetřování člena rodiny. Účastníkem nemocenského pojištění se stává každý zaměstnanec dnem svého nástupu do zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění zaniká dnem ukončením pracovního poměru.

 

K nároku na ošetřovné obvykle patří:

  • Dítě mladší 10 let (nebo do 18 let v případě zdravotního postižení)
  • Manžel/manželka nebo registrovaný partner
  • Jiná fyzická osoba jejíž stav vyžaduje v důsledku onemocnění nebo úrazu ošetřování jinou fyzickou osobou (ošetřovaná osoba musí žít ve společné domácnosti s osobou pobírající ošetřovné)

Jak často lze ošetřovné uplatnit?

Ošetřovné je možné uplatnit několikrát během jednoho kalendářního roku, dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Maximální počet opakování čerpání dávky ošetřovného během kalendářního roku pro jednu fyzickou osobu není zákonem stanoveno a je zcela v kompetenci ošetřujícího lékaře.

 

Kdo platí ošetřovné?

Ošetřovné je hrazeno státem prostřednictvím sociálního systému. Ošetřovné je navrženo tak, aby rodinám pomohlo finančně zvládnout situaci, kdy jeden z rodinných příjmů odpadne kvůli péči.

 

Kdy je ošetřovné vypláceno

Výplata ošetřovného zaměstnanci náleží nejpozději do 1 měsíce, následujícího po dni, ve kterém byly dodány řádně vyplněné podklady příslušné OSSZ. Příslušnou OSSZ je myšlena pobočka dle sídla zaměstnavatele nebo jeho mzdové účtárny.

Zaměstnavatel si může zvolit způsob vyplacení dávky ošetřovného. Volit lze ze dvou způsobů výplaty finančních prostředků. Jedná se o bezhotovostní převod na bankovní účet nebo výplatu finančních prostředků v hotovosti prostřednictvím pošty. Pokud si zaměstnanec zvolí způsob výplaty dávky v hotovosti je povinen uhradit náklady za doručení.

 

Krátkodobé vs. dlouhodobé ošetřovné

Krátkodobé ošetřovné, známé také jako klasické ošetřovné je dávka nemocenského pojištění o které pojednává tento článek. Krátkodobé ošetřovné je vypláceno po dobu nejvýše 9 dní a u samoživitelů je tato doba prodloužena na 16 dní při splnění zákonných podmínek. Rozhodnutí o čerpání této dávky zpravidla určuje ošetřující lékař.

Dlouhodobé ošetřovné se řadí stejně jako krátkodobé ošetřovné k dávkám českého systému nemocenského pojištění. Význam této dávky a doba čerpání je diametrálně odlišná. Rozhodnutí o čerpání této dávky zpravidla určuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (nemocnice). Dávka je využívána především pro osoby, které po propuštění z nemocnice vyžadují celodenní péči v dlouhodobém horizontu.

 

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě