Domluvit schůzku | +420 541 235 500 dk@danovakancelar.cz

Elektronická
Komunikace

Víte o tom, že pro plátce DPH od 1. 1. 2016 probíhá veškerá komunikace s finančním úřadem povinně pouze elektronicky? Nevíte jak na to? Pomůžeme Vám!

  1. Máte zaručený elektronický podpis
    Zpracujeme Vaši daňovou evidenci nebo účetnictví podle příslušných zákonů a vygenerujeme příslušné elektronické formuláře. Ty Vám následně zašleme e-mailem. Vy soubory opatříte zaručeným elektronickým podpisem a podáte přes rozhraní EPO.
  2. Nemáte zaručený elektronický podpis, ale máte datovou schránku
    Opět zpracujeme Vaši daňovou evidenci nebo účetnictví podle příslušných zákonů, vygenerujeme příslušné elektronické formuláře a ty Vám následně zašleme e-mailem. Vy uvedený soubor (formát .XML) odešlete z Vaší datové schránky na příslušný úřad. Tento postup je jednodušší, nemusíte mít zaručený elektronický podpis a podání můžete učinit prakticky z každého počítače připojeného k internetu.
  3. Nemáte zaručený elektronický podpis ani datovou schránku?
    I pro Vás máme řešení! V tomto případě nám udělíte plnou moc k podávání dokumentů. Po zpracování vašich podkladů Vám předložíme k odsouhlasení podání v listinné podobě. Po Vašem schválení se již o nic nestaráte, vše ostatní za Vás zařídíme!

Samozřejmě pro Vás zajistíme elektronické podání, i když máte zaručený elektronický podpis, nebo máte zřízenu datovou schránku.

Přenechejte starosti o vedení vašeho účetnictví odborníkům

 

Porušením některého z těchto pravidel, které upravují České účetní standardy a zákon o účetnictví, se vystavujete jistému riziku. Chyby v účetnictví vás mohou stát nejen mnoho zbytečných starostí, ale zejména pak peněz. Nechcete-li váš drahocenný čas trávit nad hromadou účetních dokladů, přenechte tuto práci profesionálům.

Je potřeba, aby Vaše účetnictví vedl někdo, na koho se můžete ve všech ohledech spolehnout, neboť za neprávně vedení účetnictví zodpovídá majitel podniku, nikoli osoba, která jej provádí.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte

Zajistíme Vám elektronické podání Ve všech agendách, kde je to povinné.

Pro Českou správu sociálního zabezpečení firmám při zpracování mezd zajistíme veškeré podání elektronicky přes rozhraní VREP, pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu přes rozhraní B2B, ostatní zdravotní pojišťovny podáváme prostřednictvím datové schránky.

Kromě elektronické komunikace zajistíme i daňové poradenství a konzultace účetnictví, nebo vedení účetnictví.

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě